Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

Postęp gospodarczy, rozwój nowych technologii - zwłaszcza informatycznych, spotęgował zagrożenia tej sfery prywatności człowieka, jaką stanowią jego dane osobowe. Poszerzenie zakresu danych gromadzonych o obywatelach przez różne instytucje publiczne i prywatne spowodowało, iż sprawowanie przez jednostkę kontroli nad obiegiem i treścią informacji o niej, stało się utrudnione. Dostrzeżono więc konieczność objęcia tej strefy prywatności ochroną państwa. Celem szkolenia jest przekazanie i wdrożenie wiedzy dotyczącej metod i środków wiodących do zapewnienia ochrony danych osobowych, uzyskanie wiedzy z zakresu współczesnych technik i technologii zapewniania bezpieczeństwa informacji chronionych w systemach i sieciach teleinformatycznych. W toku szkolenia uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę o prawnych aspektach ochrony danych osobowych, o obowiązujących zasadach zapewnienia bezpieczeństwa osobowego, o normach i standardach jakie spełniać mają urządzenia i systemy wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.

+19 Zapisany/a
Niezapisany/a
199 zł (244,77 brutto)

Szkolenie Includes

  • Zagadnienia: 7
  • Tematy: 27
  • Szkolenie Certificate