Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

Postęp gospodarczy, rozwój nowych technologii - zwłaszcza informatycznych, spotęgował zagrożenia tej sfery prywatności człowieka, jaką stanowią jego dane osobowe. Poszerzenie zakresu danych gromadzonych o obywatelach przez różne instytucje publiczne i prywatne spowodowało, iż sprawowanie przez jednostkę kontroli nad obiegiem i treścią informacji o niej, stało się utrudnione. Dostrzeżono więc konieczność objęcia tej strefy prywatności ochroną państwa. Celem szkolenia jest przekazanie i wdrożenie wiedzy dotyczącej metod i środków wiodących do zapewnienia ochrony danych osobowych, uzyskanie wiedzy z zakresu współczesnych technik i technologii zapewniania bezpieczeństwa informacji chronionych w systemach i sieciach teleinformatycznych. W toku szkolenia uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę o prawnych aspektach ochrony danych osobowych, o obowiązujących zasadach zapewnienia bezpieczeństwa osobowego, o normach i standardach jakie spełniać mają urządzenia i systemy wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.

+321 Zapisany/a
Nie zapisany/a
199 zł (244,77 brutto)

Szkolenie Obejmuje

  • 7 Zagadnienia
  • 27 Tematy
  • Szkolenie Certyfikat