Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Skuteczne wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, jak i jego doskonalenie wymaga stałego rozwoju umiejętności pracowników odpowiedzialnych za jego utrzymanie w organizacji. Zarówno kadra zarządzająca, administratorzy danych, audytorzy jak i kluczowe osoby w organizacji powinni stale rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę, tak aby funkcjonujący system skutecznie wspierał działanie organizacji. Przedstawiane szkolenie powstało, by przekazać Państwu zasady dobrych i sprawdzonych metod wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, które w znacznej mierze ułatwiają zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym i przetwarzanym informacjom. Szkolenie pozwoli na zrozumienie, w jaki sposób należy przygotować proces wdrożenia oraz umożliwi zrozumienia sekwencji działań w takim kontekście.

Treść szkolenia:

Rozwiń wszystkie
Teoria
Praktyka
+2 Zapisany/a
Niezapisany/a
Dostęp do szkolenia jest zamknięty

Szkolenie Includes

  • Zagadnienia: 11
  • Tematy: 23