RODO w praktyce

Kurs dla Inspektorów Ochrony Danych oraz osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w organizacjach.

Kompleksowy kurs, który krok po kroku przygotowuje zarówno teoretycznie jak i praktycznie do wdrożenia RODO w organizacji oraz pełnienia funkcji Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych. Dzięki wiedzy zdobytej na tym kursie możesz także zostać niezależnym konsultantem ds. wdrażania RODO. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i niezbędne umiejętności praktyczne, które efektywnie budują kompetencje osób zajmujących się ochroną danych osobowych w organizacji.

Jako kurs dla początkujących nie jest wymagana żadna wcześniejsza znajomość RODO aby wziąć udział w tym kursie, jednak doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji lub w innych normach ISO umożliwi szybsze przyswojenie materiału kursu. Dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o RODO, a także o wymaganiach dotyczących AOD i IOD. Kurs zawiera wiele ciekawych porad i ćwiczeń. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach kursu pozwolą uczestnikom na samodzielną weryfikację czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system nadzoru w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami.

Po ukończeniu kursu będziesz mieć możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego online. Po zdaniu egzaminu otrzymasz certyfikat potwierdzający, że znasz wszystkie wymogi unijnego RODO oraz posiadasz pełne kompetencje w pełnieniu roli Inspektora Ochrony Danych.

Ten kurs jest podzielony na moduły (zawartość każdego modułu jest wymieniona poniżej), a każdy moduł zawiera lekcję, porady, ćwiczenia i testy , które pomogą Ci szybciej się uczyć. Pod koniec każdego modułu test podsumowujący przygotuje Cię do egzaminu certyfikacyjnego. Wszystkie lekcje są nagrane, co zapewnia wygodny dostęp do kursu z dowolnego miejsca w dowolnym czasie .

+11 Zapisany/a
Niezapisany/a
Dostęp do szkolenia jest zamknięty

Szkolenie Includes

  • Zagadnienia: 4
  • Tematy: 10