Ocena ryzyka w systemie bezpieczeństwa informacji

Przedstawiane szkolenie powstało, by przekazać Państwu zasady dobrych i sprawdzonych metod oceny ryzyka w systemie bezpieczeństwa informacji, które w znacznej mierze ułatwiają zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym i przetwarzanym informacjom. Szkolenie pozwoli na zrozumienie, w jaki sposób należy przygotować proces oceny ryzyka oraz umożliwi zrozumienia sekwencji działań w takim kontekście.
Podejście oparte na ryzyku jest bardzo ważne dla zarządzania bezpieczeństwem informacji, ponieważ pomaga zidentyfikować zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji. Aby móc chronić swoje informacje, musisz wiedzieć, na jakie rodzaje ryzyka jesteś narażony.
+7 Zapisany/a
Nie zapisany/a
To kurs jest obecnie zamknięty

Szkolenie Obejmuje

  • Zagadnienia: 1