Szkolenia

 • 1 / 0

  Ocena ryzyka w systemie bezpieczeństwa informacji

  Przedstawiane szkolenie powstało, by przekazać Państwu zasady dobrych i sprawdzonych metod oceny ryzyka w systemie bezpieczeństwa informacji, które w znacznej mierze ułatwiają zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym i przetwarzanym informacjom. Szkolenie pozwoli na zrozumienie, w jaki sposób należy przygotować proces oceny ryzyka oraz umożliwi zrozumienia sekwencji działań w takim kontekście.
 • 2 / 0

  Ochrona danych osobowych (RODO)

  Nowoczesne, audiowizualne szkolenie e-learningowe pt. „Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych” dla pracowników całej organizacji. Szkolenie obejmuje kwestie związane z wdrażaniem i nadzorem nad codziennym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych a także nad jego doskonaleniem. Jest oparte na prezentacjach multimedialnych wzbogaconych o liczne warsztaty praktyczne oraz studium przypadku. Szkolenie zawiera przykłady rzeczywistych sytuacji z polskich i zagranicznych organizacji, jak również case study, stworzone na potrzeby programu szkolenia. Szkolenie powstało, by przekazać Państwu wiedzę potrzebną do sprawnego i skutecznego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w organizacjach różnego rodzaju i wielkości. Nasi trenerzy to zespół profesjonalistów, którzy wiedzę i doświadczenie zdobywają podczas pracy w projektach wdrożeniowych systemów bezpieczeństwa, audytowych, a także informatycznych. Łączą oni teorię z najlepszymi sprawdzonymi praktykami.

 • 8 / 0

  Podcast „Więcej niż bezpieczeństwo”

  Jeśli jesteś zainteresowany nauką, rozwojem w zakresie bezpieczeństwa informacji, to znajdujesz się we właściwym miejscu. Temu zagadnieniu poświęcony jest nasz podkast, jak i coraz bardziej budzącym zainteresowanie tematom bezpieczeństwa biznesu. Naszą ambicją jest dostarczanie rzetelnych informacji opartych na wiedzy i doświadczeniu zawierających specjalistyczne treści, ale zrozumiałych dla każdego – niezależnie od branży, wieku czy płci. Mamy nadzieje, że idea szerzenia wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, a także promowanie metod zabezpieczeń i dobrych praktyk zdobędzie uznanie w Twoich oczach. Podkast jest miejscem, gdzie możesz odnaleźć interesujące Cię dane, dotyczące bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, analizy ryzyka, a także zabezpieczeń technicznych.

 • 4 / 0

  RODO w praktyce

  Kurs dla Inspektorów Ochrony Danych oraz osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w organizacjach.

 • 11 / 0

  Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

  Skuteczne wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, jak i jego doskonalenie wymaga stałego rozwoju umiejętności pracowników odpowiedzialnych za jego utrzymanie w organizacji. Zarówno kadra zarządzająca, administratorzy danych, audytorzy jak i kluczowe osoby w organizacji powinni stale rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę, tak aby funkcjonujący system skutecznie wspierał działanie organizacji. Przedstawiane szkolenie powstało, by przekazać Państwu zasady dobrych i sprawdzonych metod wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, które w znacznej mierze ułatwiają zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym i przetwarzanym informacjom. Szkolenie pozwoli na zrozumienie, w jaki sposób należy przygotować proces wdrożenia oraz umożliwi zrozumienia sekwencji działań w takim kontekście.

 • 1 / 0

  Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001

  Bezpieczeństwo informacji i danych należy do grupy zagadnień traktowanych jako podstawowe w kształtowaniu strategii zarządzania, jak również w codziennej pracy. Wiodące organizacje traktują systemowe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji jako podstawę działalności rynkowej, gdyż coraz częściej także klienci domagają się gwarancji nienaruszalności powierzonych danych, czy informacji dotyczących zlecanych do realizacji przedsięwzięć a także wiarygodności i bezpieczeństwa procedur zarządzania związanych z ochroną powierzanych informacji. Przedstawiane szkolenie powstało, by przekazać Państwu zasady dobrych i sprawdzonych metod w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w Organizacji.

 • 7 / 0

  Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

  Postęp gospodarczy, rozwój nowych technologii - zwłaszcza informatycznych, spotęgował zagrożenia tej sfery prywatności człowieka, jaką stanowią jego dane osobowe. Poszerzenie zakresu danych gromadzonych o obywatelach przez różne instytucje publiczne i prywatne spowodowało, iż sprawowanie przez jednostkę kontroli nad obiegiem i treścią informacji o niej, stało się utrudnione. Dostrzeżono więc konieczność objęcia tej strefy prywatności ochroną państwa. Celem szkolenia jest przekazanie i wdrożenie wiedzy dotyczącej metod i środków wiodących do zapewnienia ochrony danych osobowych, uzyskanie wiedzy z zakresu współczesnych technik i technologii zapewniania bezpieczeństwa informacji chronionych w systemach i sieciach teleinformatycznych. W toku szkolenia uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę o prawnych aspektach ochrony danych osobowych, o obowiązujących zasadach zapewnienia bezpieczeństwa osobowego, o normach i standardach jakie spełniać mają urządzenia i systemy wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.